Các tính năng ưu việt

Các tính năng ưu việt của gạch block bê tông khí chưng áp Viglacera

Trọng lượng nhẹ tiết kiệm chi phí kết cấu và nâng cao năng suất xây dựng:
Light weighted, cost-saving structure and improved productivity construction:

Gạch bê tông khí chưng áp VIGLACERA có tỷ trọng từ 450 – 850kg/m3, chỉ tương đương 1/3 – 1/4 gạch bê tông thông thường. Các công trình kiến trúc sử
dụng gạch bê tông khí chưng áp VIGLACERA cho phép giảm tải trọng tòa nhà, giảm 10 – 12% chi phí kết cấu so với gạch xây truyền thống, có thể giảm 10 – 15% chi phí xây thô.
The density of Viglacera’s AAC Blocks remains from 450 – 850kg/m3, which is equivalent to just 1/3 – 1/4 of normal concrete blocks. The buildings, which uses VIGLACERA’S approximately 10 – 12% of the structure cost and 10 – 15% of the raw building cost compared of using traditional bricks in construction.

Tính năng bảo ôn cách nhiệt cao
Insulating features

Hệ số dẫn nhiệt khoảng 0.11 đến 0.22W/mok, bằng 1/4 đến 1/5 hệ số dẫn nhiệt gạch nung (gạch đất nung là 0,814 W/mok; gạch xỉ, cát là 0,8W/mok), tương đương 1/6 hệ số dẫn nhiệt của gạch bê tông thông thường. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới như tại Việt Nam, sử dụng sản phẩm bê tông khí sẽ giảm tới 40% chi phí điện năng tiêu thụ cho điều hòa. Hiệu quả bảo ôn của tường gạch bê tông khí có chiều dày 20cm sẽ tương đương hiệu quả bảo ôn của tường gạch đất nung có chiều dày 49cm.
Các chuyên gia đã tính toán khi sử dụng gạch bê tông khí:
– Nhiệt độ ngoài trời: -100C thì nhiệt động trong nhà:+ 200C
– Nhiệt độ ngoài trời: +300C thì nhiệt động trong nhà: +200C  

Thermal conductivity is about 0.11 to 0.22W/mok, equivalent from 1/4 to 1/5 thermal conductivity of baked – sand brick (baked-land brick – 0,814W/mok; slag brick sand – 0,8W/mok), equivalent 1/6 thermal conductivity of normal concrete will help to reduce up to 40% power expense for air-conditioner. Effect in heat insulation of wall built by utoclaved aerated concrete brick with 20 centimes width is the same as it’s of wall built by baked – land brick with 49 centimes. Experts researched and showed that the iffences when using autoclaved aerated concrete brick:
– If the outside temperature: -100C – inside temperature: +200C
– If the outside temperature: +300C – inside temperature: +200C

Gấp 2 lần gạch xây thông thường nhờ kết cấu nhiều lỗ khí phân bổ đều đặn với mật độ cao trong mỗi viên gạch bê tông khí. Độ cách âm gạch bê tông khí từ 40db đến 47 db, gạch xây thông thường từ 20db đến 28db.
Double than normal brick, by the structure of many inlets distributed in hight density per brick. Sound insulation of autoclaved aerated concrete brick: from 40db to 47db, normal brick: from 20db to 28db.

Trong quá trình sản xuất công nghiệp không phát khí thải, chất thải rắn và nước thải ra môi trường. Không lấy đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất gạch. Trong quá trình sử dụng sẽ tiết kiệm rất nhiều năng lượng.
In the VIGLACERA’S AAC block production, there is no emissions, soild waste and wastewater. Moreover, the agricultural land is not taken into production which saves a huge source of energy.

Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera có thể khoan, cắt, bắt vít nở để treo vật nặng … mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong thi công.
VIGLACERA’S AAC block can be drilled, cut… brings the convenience and flexibility in construction process.

Khi nhiệt độ 600 độ C, cường độ chịu kháng nén của gạch bê tông khí chưng áp Viglacera tương đương với nhiệt độ thường, chính vì vậy tính năng chống cháy của gạch bê tông khí chưng áp trong xây dựng đạt quy định của nhà nước: đạt giới hạn chịu lửa EI 240 phút
When the temperature is 6000C, the compressive strength of autoclaved aerated concrete brick is the same as in the normal temperature, so the anti – fire ability of autoclaved aerated concrete brick in construction is suitable as National Standard :Fire Resistance EI 240 minutes.

Vì trọng lượng của bê tông khí nhẹ nên trọng lực đặt lên mặt đất thấp. Bê tông khí chưng áp được sử dụng nhiều năm trên nhiều vùng thường có động đất xảy ra như Nhật Bản. Những ngôi nhà sử dụng một phần hay toàn bộ gạch bê tông khí chưng áp đã cho thấy khả năng chống lại những chấn động địa chất tốt. Sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp Viglacera đều đạt và vượt TCVN 7959 : 2011. Đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn CO, CQ, chống cháy…
So the weight of autoclaved aerated concrete is low, gravity aganst the sound is also small. For many years, Autoclaved aerated concrete is used in the areas which often happen the earthquake resistant effective and clearly considerable. All of Vigalcera AAC Blocks exceed TCVN 7959-2011 Standard and certified CO, CQ , fire resistance Standard